Λήγει η κατάληψη και στο ΡΕΞ – «Ο αγώνας δεν σταματάει»