Μάινας: «Αριστερός είναι ο ανθρωπιστής, κι αυτό ήταν πάντα. Επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, όχι το κέρδος»