Μιλώντας για την οροθετικότητα και την σεξεργασία 10 χρόνια μετά την διαπόμπευση