Μήπως να πληρώνονται όσοι κάνουν το εμβόλιο για το κορονοϊό;