Μνήμη Θόδωρου Αγγελόπουλου: Οι λυτρωτικές ταινίες και η ματιά αμφισβήτησης