Να μην κλείσει το Εργαστήρι Επιμέλειας Εκδόσεων του ΜΙΕΤ