Ο Μιθριδάτης προσφέρεται να πει το «Μη στα χρωστάω» αντί του Ρουβά