Ο «Πατέρας»: Μια δύσκολη ταινία που αξίζει να δούμε