Ο “Γκάνταλφ” κάνει το εμβόλιο, επαινεί το Βρετανικό ΕΣΥ (NHS) και δίνει ένα καλό παράδειγμα!