Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος συνεχίζει να δέχεται «Παραγγελιές» σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη