Οι εργαζόμενοι στο Facebook θα εργάζονται πλέον εκτός γραφείου