Οι Γιαγκίνηδες στη ROSA: “Στο δρόμο μάθαμε πολλά. Μάθαμε να είμαστε αφεντικά του εαυτού μας”