Οι Grup Yorum αφιερώνουν ένα τραγούδι στην Εμπρού, τη δικηγόρο του λαού που «έπεσε» στον αγώνα