Όσο ασχολούνται κάποιοι με συλλήψεις τράπερ ο Anser συμμετέχει στo Lullaby Project