Όταν ο γυμνισμός βρισκόταν σε άνθιση στην Ανατολική Γερμανία
AP PHOTO DIETHER ENDLICHER