Πάει για νέο ρεκόρ ο ΛΕΞ: Έχουν φύγει 21.000 εισιτήρια χωρίς διαφήμιση