«Παντού Πολυτεχνείo» – Oι καλλιτέχνες ήταν παρόντες