Πολίτες περικύκλωσαν το Εθνικό Θέατρο σε ένδειξη συμπαράστασης στα θύματα