Πως θα δίνεται αποζημίωση για τα εγκλήματα της αποικιοκρατίας;
GETTY IMAGES