“Το Μίσος” εισβάλλει στους θερινούς κινηματογράφους