Σαν σήμερα στις 30 Οκτωβρίου του 1959 γεννιέται ο Γιάννης Αγγελάκας