Στη Γαλλία τα μικρά βιβλιοπωλεία «άνθισαν» μέσα στην πανδημία