Στο Sound of Metal η απώλεια της ακοής δεν είναι αναπηρία