«Στον τόπο μας ποτέ η τέχνη δεν έγινε κτήμα του λαού. Δε συνέφερε την άρχουσα τάξη»