«Θα γίνουμε γι’ ακόμη μια φορά η ντροπή του πλανήτη»