Τσιμέντωμα Ακρόπολης: «Το πλάνο είναι να καλυφθεί όλος ο βράχος με κατασκευές που θα φτιάχνουν το όραμα ενός»