Βασίλης Μπισμπίκης: «Η αναρχία είναι η µεγαλύτερη αγάπη για τον άνθρωπο»