Χάρολντ Πίντερ: Με την πλευρά των ανθρώπων μέχρι το τέλος
AP PHOTO