Εκτός λειτουργίας η ΛΟΑΤ+ γραμμή ψυχολογικής μέχρι τον Σεπτέμβριο