Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights) για το 2020 η χώρα μας είναι η τρίτη χειρότερη χώρα αναφορικά με τις διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αποδεικνύοντας πόσο άνιση είναι η κοινωνία μας.

Στην πρώτη χειρότερη θέση βρίσκεται η Λιθουανία, όπου ο δείκτης διακρίσεων αγγίζει το 55% και στην δεύτερη θέση είναι η Βουλγαρία (52%). Σε απόσταση αναπνοής στην τρίτη χειρότερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα (51%).

Στην καλύτερη θέση κατατάσσονται η Φινλανδία μαζί με την Δανία, την Τσεχία και την Σουηδία (31%).

Δείκτης διακρίσεων 2020 στην Ευρώπη – πηγή: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγοριοποίηση του δείκτη διακρίσεων για τις χώρες της ΕΕ στις επιμέρους ομάδες της LGBTI κοινότητας. Ο μέσος όρος για όλες τις χώρες της ΕΕ και το σύνολο των ομάδων είναι 42% ενώ για τις λεσβίες ο δείκτης είναι 44% και τους gay άνδρες 38%. Στις bisexual γυναίκες είναι 40% και στους bisexual άνδρες 33%. Τα ποσοστά εκτινάσσονται στην ομάδα των trans (60%) και των intersex ατόμων (62%).

Τέλος αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση των ποσοστών όταν εξετάζεται το κατά πόσο έγιναν οι απαραίτητες καταγγελίες και αναφορές των περιστατικών των διακρίσεων στις εκάστοτε χώρες.

Έτσι στον δείκτη αναφοράς των περιστατικών διακρίσεων ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ είναι 11% και τα επιμέρους αποτελέσματα για την κάθε χώρα ξεχωριστά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αναφοράς των περιστατικών είναι 11%.


Αναλυτικά, όλη η έρευνα, εδώ.