Ιστορική νίκη: Τρανς γυναίκα στέφθηκε Μις Νεβάδα ΗΠΑ 2021