Μάθημα ζωής από μικρούς μαθητές που συναντούν μια Drag Queen (Video)