Μεσαίωνας στην Κύπρο: Καταγγελίες για εξορκισμούς από ιερείς σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα