Οδήγησε 800 χιλιόμετρα για να σκοτώσει την κόρη του μετά το coming out της