Οι λεσβίες είναι τα θύματα των ν*ζί, που συχνά ξεχνάμε να αναφέρουμε