Ουκρανία: Οι συνθήκες για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα έχουν επιδεινωθεί σημαντικά