Παναγιώτης Ευαγγελίδης: Πάντα οι διεκδικήσεις προχωρούν αργά και πηγαίνουν και μπρος πίσω, ιδιαίτερα σε χαλεπούς καιρούς