Σεργουλόπουλος: Το δικό μου το παιδί δεν έχει ίσα δικαιώματα με τα άλλα παιδιά