Συμπερίληψη στη Νέα Υόρκη: Τα non binary άτομα μπορούν να επιλέγουν «Χ» ως ένδειξη φύλου
AP ROBIN RAYNE