Το μίσος ακροδεξιών και εκκλησιαστικών κύκλων προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και η μνήμη του Stonewall