Το «wokewashing» εταιριών και η ψευτο-στήριξη στο Pride