Βήμα προόδου: Γκέι ζευγάρια μπορούν να παντρευτούν από 1η Ιουλίου 2022 στην Ελβετία