Ζακ: Περισσότεροι καλλιτέχνες στην πρωτοβουλία για την οικονομική στήριξη του δικαστικού αγώνα της οικογένειας