Γαλλία: Συγκεντρώσεις του κόσμου έναντι της ακρίβειας