Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί για νέα παγκόσμια οικονομική κρίση