Μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα επειδή “το ζητάει η αγορά”