Μια ακόμη αρνητική διάκριση: Η Ελλάδα έχει την 10η πιο ακριβή βενζίνη στον κόσμο!