Πρωταθλητές στη μείωση του κατώτατου μισθού παγκοσμίως οι Έλληνες εργαζόμενοι!