Διασώθηκε ένα αγριόγιδο στη Βάλια Κίρνα
FACEBOOK ΑΝΙΜΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ