Ένα σύστημα για να μη συγκρούονται οι φάλαινες με τα εμπορικά πλοία
WWF ALEXIS ROSENFELD